Alla människor som drabbas av schizofreni och schizofreniliknande
tillstånd har rätt till bra psykosvård, vilka de än är och var de än bor!

Bättre psykosvård

Vi vill bidra till bättre psykosvård.

Det här är en kunskapssida som samlar verktyg och  information  för en förbättrad psykosvård. Sidan riktar sig till dig som arbetar inom psykosvården och dig som är brukare eller anhörig till en person med psykossjukdom. Sidan administreras av PsykosR som är ett nationellt kvalitetsregister för Psykosvård.

Ny medarbetare på PsykosR

Louise Kimby är ny utvecklingsledare på PsykosR sedan februari 2017. Läs mer om Louise här.

Note

This is a notification of some sort.