Alla människor som drabbas av schizofreni och schizofreniliknande
tillstånd har rätt till bra psykosvård, vilka de än är och var de än bor!

Bättre psykosvård

Vi vill bidra till bättre psykosvård.

Det här är en kunskapssida som samlar verktyg och  information  för en förbättrad psykosvård. Sidan riktar sig till dig som arbetar inom psykosvården och dig som är brukare eller anhörig till en person med psykossjukdom. Sidan administreras av PsykosR som är ett nationellt kvalitetsregister för Psykosvård.

Är du närstående till någon med psykossjukdom?

Svara på denna enkät om hur du som närstående upplever vården!  Genom ditt deltagande bidrar du till att förbättra psykosvården. Ditt svar är viktigt! Till enkäten