Vad gör en brukarspecialist

Flera uppgifter

En del brukarspecialister är anställda som personalens rådgivare i patientfrågor. Andra är anställda som utbildare för vårdpersonal, samordnare av inflytandefrågor eller som stöd för patienter. Olika begrepp används för samma eller liknande roller, till exempel brukarspecialist, brukarexpert, peer specialist eller mentor.

Som vilken annan anställning som helst?

Är det någon skillnad på att anställa en brukarspecialist jämfört en annan medarbetare? Nej, det är det inte. Men stigmatiseringen kan göra att både den som ska bli brukarspecialist och den som ska anställa tror att det finns en skillnad. Därför är det viktigt att vara lyhörd och observant på det egna beteendet.

Mer information

I listan till höger kan du få inspiration och tips. Både om du är intresserad av att arbeta som brukarspecialist eller om du funderar på att anställa en. Mycket av informationen kommer från ACT-teamet i Malmö, som var bland de tidigaste med att anställa en brukarspecialist. Under rubriken Jag arbetar som brukarspecialist berättar Ann-Charlotte Björklund från ACT-teamet i Malmö om sin roll.