Jag som brukare

Ordet brukare

Ordet betyder egentligen ”person som använder (brukar) något; (speciellt inom socialtjänsten) person som är föremål för tjänster, vård eller omsorg, klient”. Många anser att det även ska användas för att beskriva anhöriga, medan vissa inte alls tycker att det är ett bra ord. Andra ord som används är ”själverfaren” eller ”vårdtagare”. Eftersom ordet ”brukare” än så länge är det mest använda ordet används det i texterna på den här hemsidan.

Vill du veta mer om schizofreni och psykos?  Läs mer under rubriken Om schizofreni och psykos som du hittar under Brukarperspektiv, eller klicka på länkarna till höger.

Delat beslutsfattande och Bemötande

Delat beslutsfattande är när brukare och personal som jämlika parter fattar beslut om insatser kring behandling eller sociala stöd. Delat beslutsfattande är en av åtgärderna som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Området är relativt nytt och det finns idag ingen heltäckande utbildning på området.

Hur man bemöter andra människor och hur man blir bemött är viktigt i alla sammanhang. Det är extra viktigt när man befinner sig i en situation man inte upplever ha kontroll över eller själv har valt. Det finns både goda och mindre bra exempel på bemötande inom psykosvården. Tillsammans med själverfarna från organisationerna Hjärnkoll, Schizofreniförbundet, RSMH samt Brukarpanelen i Dalarna tog projektet Bättre psykosvård fram en inspirationsskrift om bemötande; Har du funderat något på ditt möte med mig? I broschyren får man som vård-/omsorgspersonal tips på vad man bör tänka på när man träffar brukare inom psykosvården. Innehållet bygger på brukarnas egna erfarenheter.

Under fliken Om nationella riktlinjer med underrubrik Delat beslutsfattande hittar du mer information om delat beslutsfattande.

Trygg vård

Oavsett vad du har för diagnos ska du ha rättighet att bli bemött med respekt och få samma kvalitet på vården oavsett var i landet du bor. Du ska också få samma vård som en person som inte har en psykiatrisk diagnos. Statistiken visar att det inte riktigt stämmer överallt. Det är något som PsykosR uppmärksammar och kommer att titta extra noga på under de kommande åren.

Dina rättigheter som patient kan du läsa mer om på Socialstyrelsens hemsida under ”Hitta rätt myndighet/Dina rättigheter i vård och omsorg. Du kan också klicka på länken till höger.