Jag som närstående

När en person får en psykosdiagnos innebär ofta att vardagen förändras för dig som är anhörig eller närstående. Det går åt tid att förstå sjukdomen, att stötta personen i olika sammanhang och att sätta allt i ett sammanhang.

Information och hjälp för dig som närstående erbjuds via intresseorganisationer och vissa kommuner och landsting erbjuder kurser eller nätverk i egen regi.

I spalten till höger hittar du dokument och länkar, bland annat ett utdrag ur boken av Bodil Svedberg där hon delar sina erfarenheter och upplevelser av vården som anhörig Att leva med psykisk ohälsa – ett närståendeperspektiv.

Delat beslutsfattande och bemötande

Delat beslutsfattande är när brukare och personal som jämlika parter fattar beslut om insatser kring behandling eller sociala stöd. Delat beslutsfattande är en av åtgärderna som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Området är relativt nytt och det finns idag ingen heltäckande utbildning på området.

Hur man bemöter andra människor och hur man blir bemött är viktigt i alla sammanhang. Det är extra viktigt när man befinner sig i en situation man inte upplever ha kontroll över eller själv har valt. Det finns både goda och mindre bra exempel på bemötande inom psykosvården. Tillsammans med själverfarna från organisationerna Hjärnkoll, Schizofreniförbundet, RSMH samt Brukarpanelen i Dalarna tog projektet Bättre psykosvård fram en inspirationsskrift om bemötande; Har du funderat något på ditt möte med mig? I broschyren får man som vård-/omsorgspersonal tips på vad man bör tänka på när man träffar brukare inom psykosvården. Innehållet bygger på brukarnas egna erfarenheter.

Under fliken Om nationella riktlinjer med underrubrik Delat beslutsfattande hittar du mer information om delat beslutsfattande.

Trygg vård

Oavsett diagnos har man rätt att bli bemött med respekt och få samma kvalitet på vården oavsett var i landet man bor. Man ska också få samma vård som en person som inte har en psykiatrisk diagnos. Statistiken visar att det inte riktigt stämmer överallt. Det är något som PsykosR uppmärksammar och kommer att titta extra noga på under de kommande åren.

De rättigheter man har som patient kan du läsa mer om på Socialstyrelsens hemsida under ”Hitta rätt myndighet/Dina rättigheter i vård och omsorg eller klicka på länken till höger.