Om schizofreni och psykos

En förändrad verklighetsuppfattning

När en person får en psykos får den en förändrad verklighetsuppfattning. Personer med psykos har ofta hallucinationer vilket innebär att de ser, hör eller känner sådant som inte finns. Det är också vanligt med olika former av vanföreställningar. Exempelvis kan en person med psykos känna sig styrd eller övervakad utan att vara det. Gränsen mellan det egna jaget och världen runt omkring blir otydlig. Att verkligheten känns förändrad kan vara skrämmande och göra att man får ångest, blir deprimerad eller får ett avvikande beteende.

Den som insjuknar i psykos är oftast mellan 18-40 år gammal, men psykos kan också komma vid andra tillfällen i livet. En del får bara en psykos, medan andra får återkommande psykoser. Schizofreni är ofta en långvarig form av psykos.

Vill du veta mer? Klicka på länkarna till höger så kommer hittar du mer information.

Snabba fakta om schizofreni

 • Cirka 35 000 har diagnosen schizofreni i Sverige1a, det är ungefär lika vanligt som diabetes typ 1 och men mindre uppmärksammad *1
 • Överdödligheten är 8-10 gånger större än övriga befolkningen. *1
 • Idag lever personer med schizofreni i genomsnitt 20 år kortare än befolkningen som helhet. Orsaken är självmord, hjärt- och kärlsjukdom och andra livsstilssjukdomar. *2
 • Debuterar ofta i unga år, män är mellan 15-25 år och kvinnor 25-35 *2
 • Enligt WHO är schizofreni en av de tio mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen *3
 • Akut schizofreni är rankad som det svåraste sjukdomstillståndet i hela världen enligt WHO. *3
 • Det finns en högre förekomst av psykos och schizofreni i storstäder och i områden med många invandrade personer. *4
 • En närstående använder en normal halvtid (22 tim/v) för att ta hand om den drabbade.*5
 • Cirka 1/3 av de som drabbas tillfrisknar inom ett år, särskilt de som har haft ett snabbt insjuknande och utan föregående funktionsnedsättning. *6
 • Cirka 1/3 får mindre eller större funktionsnedsättningar under större delen av sitt liv *6
 • Cirka 1/3 kommer att få återkommande episoder av allvarliga och besvärande symtom men däremellan må bättre eller till och med helt bra. *6
 • Idag lever personer med schizofreni i genomsnitt 20 år kortare än befolkningen som helhet. Orsaken är självmord, hjärt- och kärlsjukdom och andra livsstilssjukdomar. *2
 • Livstidsrisken för att få schizofreni sägs vara ca 0,3-0,7 procent av befolkningsunderlaget*7

Källor:

1* Socialstyrelsen

2* Kunskapsguiden

3* WHO

4* Svenska Psykiatriska föreningen

5* Lena Flyckt MD, PhD

6* Schizofreniförbundet

7* DSM-5