Länkar

Schizofreniförbundet 

Schizofreniförbundet är en handikapporganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer.

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Socialstyrelsen är bland annat ansvarig för att ta fram nationella riktlinjer.

RSMH 

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

NSPH 

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Brukarnätverket 

Brukarnätverken i Uppsala Län består av två brukarnätverk, Brukarnätverket/NSPH i Uppsala län samt Brukarnätverket för Beroendefrågor i Uppsala Län.

Kompetenscentrum för schizofreni

KCS:s uppdrag är att stödja och samordna forsknings- och utvecklingsprojekt inom verksamheten från planering till genomförande, dokumentation och spridning av resultatet.

Kunskapsguiden 

Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg för äldre.

Svenska psykiatriska föreningen 

Svenska Psykiatriska Föreningen är en sammanslutning av läkare, vilkas huvudsakliga uppgift är att utöva psykiatrisk verksamhet.

Psykiatriregister 

Här hittar du PsykosR som är ett nationellt kvalitetsregister för psykosvård. PsykosR finns under fliken ”Register”.

Socialpsykiatriskt forum 

Socialpsykiatriskt Forum är en förening med syfte att vara en mötesplats för utbyte av kunskaper och erfarenheter kring socialpsykiatriska frågeställningar. (LÄNK)

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum 

En forsknings- och utvecklingsverksamhet som jobbar med forskning, utvärdering, utbildning och kunskapsspridning. (LÄNK)

Viska 

Träffpunkt – Informationskälla – Blåslampa. Sveriges enda schizofreniportal. Forum och dagsfärska nyheter. (LÄNK)