IMR – Illness Managment and Recovery

IMR står för Illness Management and Recovery, eller sjukdomshantering och återhämtning på svenska. IMR är en av åtgärderna som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig hantera svåra saker på ett nytt sätt, kan man minska sina besvär och öppna upp för nya möjligheter i livet.

Vill du veta mer?

Läs mer via länkarna till höger eller ta del av den interaktiva webbintroduktionen om IMR-programmet som projektet Bättre psykosvård tog fram 2013. Introduktionen riktar sig både till brukare, anhöriga, vårdpersonal, ledning och politiker.