IPS – Individual Placement and Support

IPS står för Individual Placement and Support som på svenska blir Arbetslivsinriktad rehabilitering. IPS-metoden är en modell för dem som har en psykisk funktionsnedsättning och som vill komma ut i arbetslivet. Grundtanken med IPS är att stödja individer att nå, få och behålla ett arbete med lön och ge det stöd som krävs för att de ska lyckas på arbetsplatsen.  Mer information om IPS finns under menyerna till höger.