Mer om insatserna

Webbutbildning

Socialstyrelsen webbutbildning ”Psykosociala insatser vid schizofreni” syftar till att stödja och underlätta införandet och arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni och liknande psykoser. Klicka på länken under rubriken Utbildning till höger för att komma direkt till utbildningen.

Kunskapsblad

Kunskapsbladen som togs fram av projektet Bättre psykosvård år 2012-2013 finns för de flesta av de åtgärder som har prioritet 1-4 i de nationella riktlinjerna för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Syftet med kunskapsbladen är att ge lättillgänglig kunskap om användandet av åtgärderna i vården. De kan vara ett komplement till Socialstyrelsens information och till skriften som behandlar de nationella riktlinjerna. I bladen får du svar på:

  • Vad innebär åtgärden?
  • Hur fungerar den?
  • Vem kan använda den?
  • När använder man den?
  • Varför ska man använda den?

Vill du ladda ner en broschyr med kunskapsbladen samlade hittar du länken till höger.

Socialstyrelsens informationsmaterial omfattar bland annat originalbroschyren samt patientversionen av Nationella riktlinjer vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd samt Nationella riktlinjer för antispykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Klicka på länken till höger för att komma till Socialstyrelsen.