Syfte och mål

Syfte

Psykosregistrets (PsykosR) syfte är att stödja och skapa förutsättningar för vårdenheter i landet i sitt löpande förbättringsarbete inom psykosvården.

Hur?

Genom patienternas avidentifierade data får enheter i landet möjlighet att mäta resultatet av de insatser som ges till patienterna. Att tydliggöra resultaten innebär att varje enhet får konkret information att använda i sitt förbättringsarbete. Därmed kan behandlingen optimeras för att den enskilda individen ska nå sin högsta funktionsnivå.

Mål

Målet är att alla patienter med psykossjukdomar ska ha:

  • en fungerande och meningsfull vardag genom sysselsättning eller studier
  • ges samma kroppsliga vård som ”andra i samhället”