Utvecklingsledare PsykosR

Louise Kimby
Fil.mag Specialistsjuksköterska psykiatri

Tel. 0706-11 31 25
e-post: psykosr@psykiatriregister.se

Statistikansvarig

Rickard Färdig

rickard.fardig@akademiska.se
Tel: 076-721 91 94

Registerhållare

Ing-Marie Wieselgren
Överläkare Psykosvård och psykiatrisk rehabilitering
Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset
750 17 Uppsala

Samordning, hemsida och nyhetsbrev

Annette Lassinger info@battrepsykosvard.se