Organisation PsykosR

Styrgrupp

Ing-Marie Wieselgren: Specialist psykiatri, Registerhållare, Uppsala
Göran Eiman: Leg ssk, Stf. Verksamhetschef, Kungälv
Pontus Strålin: Med dr, specialist psykiatri, Stockholm
Maria Mattsson: Med dr, Leg ssk, Vårdutvecklare, Stockholm
Marcus Lundmark: Projektsamordnare, vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad
Mikael Sandlund: Professor/överläkare,Umeå univesitet/ Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Andreas Gremyr: Versamhetsutvecklare, Psykiatri Psykos Sahlgrenska, Göteborg
Beatrice Carleson Lundgren: Schizofreniförbundet.
Eric Clapham: Psykiater, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Björn Norlin: Enhetschef, leg.spec.sjuksköt./leg.psykoterapeut, Västernorrland
Ulf Rogberg: Vårdutvecklare, psykiatriska kliniken Region Jönköping
Eva Palmenäs: Överläkare, Västra Götaland (Skövde)
Åsa Höij: Hjärnkollambassadör

Suppleanter

Christina Lagerbäck Sektionschef, Norra Stockholms psykiatri
Stefan Tungström psykiatrisamordnare & verksamhetschef, landstinget Dalarna

Expertgrupp

Christina Hultman Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
Lars Erdner Leg psykolog, Vårdutvecklare, Stockholm
Rolf Adolfsson Professor, Umeå
Leif Lindström Professor, Uppsala
Pia Rydell Chefsöverläkare, Specialist psykiatri, Göteborg
Eva Lindström Docent/specialist psykiatri, Uppsala

Huvudman och centralt personuppgiftsansvarig

Landstinget Uppsala län