Snabba fakta

Fakta om PsykosR

 • Startade år 1999 och hette då Schizofreny
 • Från 2007 heter registret Psykiatriregistret som förkortas till PsykosR
 • Antal anslutna enheter – över 150
 • Antal patienter i registret – över 13 000

Vad registreras

Förutom basvariablerna registreras följande:

 • Tid av obehandlad psykos
 • Episoder av sjukdom senaste året
 • Tid av obehandlad psykos
 • Mått på fysisk ohälsa
 • Användning av strukturerade instrument och aktiv uppföljning
 • Antidepressiva läkemedel – behandling och uppföljning
 • Stämningsstabiliserande läkemedel – behandling och uppföljning
 • Patienten ska ha en psykosdiagnos, samt att enheten ska ha för avsikt att behandla patienten.
 • Diagnoskoder: F20.0 – F29.9

Huvudman och centralt personuppgiftsansvarig

Landstinget Uppsala län