Projekt på gång i landet

Vad händer i landet?

Under ”Externa projekt” finns information som presenterar pågående eller avslutad projekt. Vanligen har de också varit presenterade våra nyhetsbrev.

Bild från projektet Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Mårten Tyrberg med fiktiv patient.