Projektet Bättre psykosvård

Syfte och mål

Projektet Bättre psykosvård arbetade med att stödja vårdgivande enheter i Sverige vid implementeringen av de nationella riktlinjerna för insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Tidsperiod

PsykosR var projektägare till projektet Bättre psykosvård som pågick mellan 2011-2013.

Snabba fakta

Några snabba fakta om projektet Bättre psykosvård:

  • Drevs under åren 2011-2013
  • Engagerade cirka 14 processledare i landet, motsvarande 9 heltidstjänster, för att stödja enheter i landet vid implementeringen av riktlinjerna
  • Genomfört över 850 mötesaktiviteter
  • Varit delaktiga i över 185 GAP-analyser
  • Haft 155 utbildningsinsatser med 157 unika enheter
  • Genomfört 3 nationella möten med mellan 300-400 deltagare
  • Deltagit i regionala temadagar för att sprida information om riktlinjerna
  • Tagit fram utbildning för metoden IMR, Illness Management & Recovery
  • Genomfört tre enkätundersökningar för att mäta implementering av riktlinjerna

Vill du veta mer om vad projektet gjorde, vilka som var engagerade i projektet och vilka resultat som åstadkommits? Klicka på Bättre psykosvårds slutrapport i menyn till höger.

Enkätundersökningar

Projektet skickade ut en första enkät i början av 2012 för att få en uppfattning om hur många insater som användes i landet. Uppföljande enkäter gjordes våren 2013 och 2014.

För att läsa sammanställningen av de olika enkätundersökningarna, klicka på respektive länk i menyn till höger.